popup zone

2024대학야구 U리그 일정 및 결과

등록일 2024-03-22 작성자 학과 관리자 조회 146 카테고리 야구

2023 대학야구U리그 경기일정을 아래와 같이 알려드립니다. 경기장소는 홍천야구장입니다. 

 

경기         경기일시      상대팀                 경기결과 (동국대:상대)

1경기 411() 11:30 웅지대                       

2경기 412() 09:00 한양대                  

3경기 416() 11:30 디지털서울문화예술대                 

4경기 417() 09:00 용인대                 

5경기 425() 14:00 동원대                        

6경기 426() 11:30 인하대                

7경기 509() 11:30 고려대             

8경기 510() 09:00 사이버한국외대